AVA sk 113 soft czarny do miski K – figi do wyboru 8 radzajów